دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی با مجوز از وزارت کار

کار

سرمایه گذاری

برنامه‌های استانی

اگرچه میزان متقاضیان برای مهاجرت در سالیان اخیر رو به افزایش بوده، اما همواره وجود سوالات و نگرانی های زیاد از یک سو و عدم وجود منبعی موثق برای پاسخگویی صحیح به سوالات و راهنمایی مطمئن و قانونی برای پشتیبانی فرایند مهاجرت از سوی دیگر، موجب بلاتکلیفی بسیاری از علاقه مندان به مهاجرت شده است.
کاریابی خارجی رایزن ویزا حول پاسخ به این نیاز شکل گرفته و همواره کوشیده است با اتکا بر مجوز از وزارت کار، تخصص وکلای حقوقی، به کار گیری کارشناسان مجرب مهاجرتی و همکاران متعهد در سایر کشورها، همراهی مطمئن برای همه متقاضیان مهاجرت به خارج از کشور باشد.

دفتر مهاجرتی رایزن ویزا